Raimón Samsó

una crida al canvi


 
 

Malgrat la crisi hem de fer els deures. Hem de millorar la nostra situació. És impossible que les coses canviïn si nosaltres no canviem. Aquesta crisi a més de ser financera és una crisi de consciència, de coneixements, d'actituds i molt especialment de valors.

La crisi passarà i vindran altres però la globalització es quedarà. La globalització és complexitat i canvi.

Les crisis són una crida al canvi i el que no podem fer davant d'aquesta trucada és no canviar perquè llavors tot empitjora.

Si tenim problemes amb els diners és perquè no tenim el equipatge mental adequat respecte als diners.

El codi dels diners és un llibre que qualsevol persona que vulgui progressar sobre els diners cal que llegiu. Quines idees tenim sobre els diners que no són certes?

Europa ha de competir en talent ... la guerra del preu ja la tenim perduda perquè a l'Orient fan les coses 10 vegades més bé de preu que nosaltres i millor. Hem d'invertir, en talent, innovació i creativitat.

No és un llibre per entendre la crisi sinó per entendre la globalització. La crisi passarà però la globalització es quedarà i la globalització és un fenomen de llarg abast i la persona mitjana no té ni la informació ni la preparació per afrontar-lo.

Han canviat les regles dels diners. Hem passat de l'era industrial a l'era tecnològica. La crisi ens està dient que hem de canviar el joc perquè les regles han canviat.

Ens hem de redissenyar. Alguns treballs desapareixeran i apareixeran de nous.
Silvia Velando