Rebeca Wild, ara en català


 
 

Després de l’èxit dels 6 llibres de Rebeca Wild publicats
en castellà, Herder Editorial aposta pel català i inicia
la traducció de tot el fons de l’autora començant per Qualitat
de vida i Llibertats i límits. Amor i respecte.

El 1977, Mauricio i Rebeca Wild van fundar el centre "Pesta"
a Equador, una escola on van posar en marxa el mètode educatiu
que ells mateixos van desenvolupar: el no directiu. Es tracta
d’un enfocament pedagògic innovador que troba referència en
autors com Montessori, Piaget o Maturana, entre d’altres.

Qualitat de vida. Educació i respecte per al creixement
interior de nens i adolescents. a, com a fruit de la seva
experiència, el mètode pedagògic no-directiu. La primera
generació d’infants que es van formar en aquest centre ja
és adulta i constitueix un exemple ben clar de l’èxit del
projecte. El seu esperit pedagògic es proposa contribuir a
un canvi de consciència en el tracte amb els infants, promovent
una educació que els permeti desenvolupar-se d’acord amb
la seva veritable naturalesa i experimentar el que l’autora
anomena “qualitat de vida”. Llibertats i límits. Amor i respecte.
El que els nens necessiten de nosaltres.

Rebeca Wild sempre s’ha mostrat partidària de què en
l'educació dels infants és fonamental que els nens puguin
desenvolupar els seus processos de desenvolupament i que
se'ls proposin activitats apropiades per fer-ho en un
entorn actiu, lliure i no directiu. En aquest llibre analitza
la relació entre aquesta llibertat i els seus límits.
Segons l'autora, aquests límits proporcionen als nens una base
segura per poder, en el futur, sortir al món i buscar altra
mena d'experiències i d’horitzons.
Només en un entorn en què aquests dos conceptes, llibertat
i límits, siguin entesos com a complements necessaris i
viscuts amb coherència serà possible una convivència
harmònica, basada en un veritable amor i en el respecte
pels processos vitals de cada persona. Aquesta obra aporta
llum sobre aquesta qüestió i constitueix un valuós
instrument per a totes aquelles persones que viuen i
treballen amb infants.
Rebeca Wild (Alemanya, 1939) va estudiar filologia germànica, pedagogia musical i pedagogia de Montessori a Munic,
Nova York i Puerto Rico. Des de 1961, resideix a l’Equador,
on el 1977 va fundar, amb el seu marit, el Centre Educatiu
Pestalozzi,també conegut com a «Pesta», un centre format
per escola bressol, escola i educació permanent, i que es
va ampliar per un tipus especial d’economia alternativa.
Rebeca i Mauricio Wild viatgen regularment per Europa,
impartint conferències i seminaris sobre el seu innovador
concepte pedagògic.

Paco Najarro / Eulàlia Tort