Educar per ser

nou títol de Rebeca Wild en català


 
 

Herder Editorial continua en el seu propòsit de publicar tota la
bibliografia de Rebeca Wild en català. Després de Qualitat de vida i
Llibertats i límits. Amor i respecte, arriba Educar per ser
El 1977, Mauricio i Rebeca Wild van fundar el centre
"Pesta" a Equador, una escola on van posar en marxa el
mètode educatiu que ells mateixos van desenvolupar: el
no directiu. Es tracta d’un enfocament pedagògic
innovador que troba referència en autors com Montessori,
Piaget o Maturana, entre d’altres. Han deixat recollida tota
la seva experiència en sis títols publicats per Herder
Editorial. Ara arriba en català Educar per ser, una obra que
explica als pares i docents com crear un ambient en què el
nen romangui ple de curiositat i creixi segur d’ell mateix i
del seu entorn.
L’«escola activa» és una proposta educativa en la qual
l’activitat dels adults és tan important com la del nen: els
primers aprenen a respectar les estructures mentals i emocionals pròpies de cada un dels estadis del desenvolupament infantil
mentre que el segon aprèn a respectar-se a ell mateix i als adults.
En lloc d’un pla educatiu fix i obligatori, es valora la cura
sistemàtica de processos d’aprenentatge capaços de renovar-se.
En aquesta nova edició Rebeca Wild explica com, malgrat molts obstacles, la seva decisió de continuar endavant amb les seves aspiracions li han obert el camp per descobrir noves perspectives
de les lleis i regularitats de la vida. Les dades demostren
clarament que els resultats de les formes pedagògiques
alternatives desenvolupades en el Centre Educatiu Pestalozzi es mantenen anys més tard, durant els estudis superiors i la vida familiar i professional.

Per a més informació:

Ángeles Alonso / Eulàlia Tort
Prensa Herder Editorial
93.476.26.30 / 609.65.65.63
eulalia@herdereditorial.com