Un quadern realment bonic


 
 

Aquest llibre és un recull d’històries diferents. No es
poden classificar completament com a contes ni tampoc com
a poesies.
Són, més aviat, una simbiosi de les dues i aquesta és la
seva particularitat. Els temes tractats són diversos, actuals,
màgics, realistes i surrealistes. Són somnis amb els ulls
oberts que pretenen divertir i seduir al lector.