Contactar


 
 

Editora i Direcció: Marta Texidó.

Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça de correu : thesecret@thesecretlarevista.com

Editora/Directora Catalunya, Espanya , Europa i Latino America : Marta Texido

Direcció U.S.A

-Eva T.font-Los Angeles
-Marta Texidó

Per a informació sobre les insercions publicitàries :

Marta Texido

Disseny de web: David Soriano

Realització : Sistemes Informàtics a16 sl.

Equip :

-Marta Texidó-Editora i directora.

-Irene Roca

-Montserrat Cornelles i Pujol-Correcció i fotografia-Escriptora

-Alex Gonzàlez Esquerdo: llicenciat en Geografia i Història per la UB i aficionat a la genealogia. Escriptor


col.laboradors:


-Maria Cinta Texidó

Fotografies:

-Helena de la Torre

-José Luis Soriano Burzuri

-Lluís Bofill

-Mireia Canicio

-Joan Cassini


The Secret la revista-Edicions
Marta Texidó
Editorial

Avís legal
Col·laboradors
Thesecretlarevista no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors que les expressaran, en tot moment, de manera individual i en cap cas representant l’opinió de la revista.

Dades personals
Thesecretlarevista es compromet a tractar les dades personals, que els lectors i/o clients facilitin al registrar-se com a suscriptors, amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades personals, de manera ètica i, només, per a la finalitat per la qual el lector i/o client els hi ha donat.

Marta Texidó-Editora