Impuls

Tres minses passes.....


 
 

Aquell petit impuls que li féu avançar tres passes de cop la deixà ben intrigada. O l'impuls no era tan petit, o ella havia deixat de pesar el que pesava. Tres minses passes. Del no-res al més enllà.

Montserrat Cornelles