Clarividència

La seva


 
 

Pensava que l’adversitat sempre ha inspirat els poetes. I com que ell volia ser poeta, va crear l’adversitat. La seva.