Consciència

no hi ha primavera possible


 
 

L’hivern té el braç escanyolit i la mà ben seca. Fa una certa basarda mirar-lo. Sense ell, però, no hi ha primavera possible. Ho sap i somriu, taciturn com tots els savis.

Montserrat Cornelles