Certeses

ni mètodes manllevats


 
 

Ni teories manllevades, ni profetes de pa sucat amb oli, ni mètodes ridículs li farien desaprendre allò que tant li havia costat d’entendre després del desconcert primer, llavors que va fer l’ingent esforç de mirar endins, que era tant com mirar més enllà de les estrelles. Ni teories de pa sucat amb oli, ni mètodes manllevats, ni profetes ridículs.

Montserrat Cornelles