Noces

N’emergirà una olor


 
 

El taronger prepara una florida de gala. Jovenet com és –encara no té un any– s’ha revestit de mil poncelles que molt aviat, quan esclatin, el faran semblar una núvia. N’emergirà una olor que inundarà el carrer, i el poble, i la comarca. I ningú no sabrà que ell sol no hagués pas sabut com fer-s’ho, per florir, i que n’ha après guaitant de ben a prop una núvia de debò. De les que no necessiten vestir-se de blanc per donar-se senceres.

Montserrat Cornelles