Senso

a peu de camí


 
 

Passaren a cavall patró i patrona, rabent i de llarg, ves per què s’havien d’aturar. I les pedres lasses de la muntanya se sentiren tot d’una hostal ignorat a peu de camí.

Montserrat Cornelles