Graons


 
 

Tan convençuts sempre de la seva pètria fermesa, els graons, i han quedat ben liquats sota un pas de dama.

Montserrat Cornelles