Constructors

El món s’estremirà,


 
 

Posats a canviar, canviarem les hores de tots els rellotges. I els dies dels calendaris, tan estirats i estúpids, segurs de si mateixos ningú no sap per què. I els mapes, que dibuixen continents que és mentida que existeixin. I les conjugacions verbals, tan difícils d’aprendre i tan absurdes, sovint, perquè no arriben a copsar la màgia o el temor d’allò que volem dir. Eixirem al carrer nus i amb una mirada neta, les mans preparades per pastar de nou el pa. El món s’estremirà, en veure’ns. I potser vindrà amb nosaltres a la forja del demà.

Montserrat Cornelles