Ofec

mai més


 
 

Com és que aquí no s’hi pot respirar? Tu n’ets la responsable. Jo? Sí, no hi ha ningú més en aquesta cambra, tu ets l’única que hi respira, i si no obres mai ni la porta ni la finestra... com vols que es renovi l’aire?
S’alçà del llit. Obrí porta i finestra. I no les va tancar mai més.

Montserrat Cornelles