Compassió


 
 

Un dia els botons van decidir fer una obra de caritat i donaren sentit a tots els traus.

Montserrat Cornelles