Les llambordes

mai més no seran trepitjades.


 
 

Les llambordes de la plaça de Sant Felip Neri, reunides en assemblea, acaben de decidir que mai més no seran trepitjades. En un annex que han afegit a la resolució diuen que són ben conscients del problema que tindrà la gent a l’hora de travessar la plaça, però que no els correspon a elles resoldre els problemes dels altres.

Montserrat Cornelles