La mimosa ja és desclosa


 
 

Si miro per la finestra
veig la lluna i un estel
—petita falç en creixença
i pampallugueig rebel—,
la torre de Collserola
que guspireja, fidel,
i l’ampla nit que s’acosta
com un fantasma de gel.

La mimosa ja és desclosa,
olor amarga, llum de mel.


.Tocat d’amor. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1997.

Celdoni Fonoll