La catedral

il·luminar un vitrall


 
 

La catedral ja existia quan algú va dir allò tan conegut: que es faci la llum! I el primer que féu la llum, en haver estat creada, va ser il·luminar un vitrall de mil colors, ja preparat per enamorar-se’n.

Montserrat Cornelles