Impediment


 
 

Pujar una escala no té cap secret: t’hi gires d’esquena i la puges com vols.

Montserrat Cornelles