Com la bombeta


 
 

Deixada. Oblidada. Com la bombeta que presideix l’eixida, ella també nota que les aranyes ja comencen a teixir teranyines al seu voltant. I, com la bombeta, sap que el dia que es torni a encendre, les aranyes cauran d’esquena i marxaran espaordides. Costa, de vegades, recuperar la pròpia llum.

Montserrat Cornelles