Ales esteses


 
 

Amb les ales ben esteses, s’assegura l’espai vital que necessita. Això, els humans només ho fan quan plou.Montserrat Cornelles