Metàfora


 
 

Bella metàfora de l’espera, interval de temps suspès en l’aire de la incertesa, fada protectora de la notícia . Paraula escrita i cosificada, molt pensada i intencionada en fons blanc. Dins d’un sobre plegada, tancada i ben fermada , per volar preparada, amb un segell reafirmada. Mil petons per la persona estimada?

Cinta Texidó