Mocador


 
 

Es passava la vida fent de mocador. Quan les tornes van girar, tots van fugir.

Aquell que amb tant d'amor cuidava, també.

Rosa Gatell Comella