L´ansietat

Acca - Associació control de l´ansietat


 
 

L´ansietat és própia de la vida.Des de sempre tots patim nombroses situacions de risc ales quals cal reaccionar; a dirari hi ha moments durs que demanen resposta. La por a fracassar, més enllà del estrès, o l´entrendre que una situació és perillosa, són importants disparadors de l´ansietat i llur ampli ventall de símptomes: reaccions fisiológiques com la sudaració, l´augment del ritme respiratori i cardìac, el típic formigueig a les extremitats, la secor laríngea, l´imsomni, els vertigens, etc.., reaccions psíquiques com ara problemes d´atenció i concentració, malsons, hiperactivitat, sentiment fatalista , por , baixa autoestima, etc.

En conjunttot un seguit de reaccions distorsionades, gairebé sempre automàtiques, que limiten la vida i fan del dia a dia quelcom realment dur.
L´Associació catalana per el control de l´ansietat (ACCA) fou creada d'ença les activitats de formaciò de psicoterapeutesdesenvolupades laprimavera del 2002 al Col.legiOficial de Psicòlegs de Catalunya.
Va nèixer, doncs, des d'una vessant tècnica, recollint les darreres novetats existents pel que fa al tractament del trastorn, copsant la incidència que aquest té a l'actualitat i evidenciant el buit existent pel que fa a l'orientació i connexió de les persones que pateixen els processos ansiosos.

Inicialmentcreada per psicoterapeutes, ACCA es va obrir envers qualsevol persona interessada, bé sigui com a usuària d\'un servei preventiu, de suport i/o assistencial (o de tractament), bé com a estudiant o treballador de la salut amb vinculació personal i/o professional amb el camp de l'ansietat. Així, amb aquest doble objectiu, l'Associació Catalana per al Control de l\'Ansietat (ACCA) es planeja l'avenç tant en el coneixement dels trastorns d\'ansietat con en la millora de les condicions personals dels individus perjudicats per aquest problema.

A l'Associació catalana per al Control de l'Ansietat (ACCA) hi conflueixen especialistes de la salut (de diverses branques i enfocs), estudiants i interessats per la temàtica, antics usuaris de psicoteràpia i, sobretot, persones que pateixen processos ansiosos a l'actualitat. Per a cadascun dels associats existeix una oferta rigoros, variada i estrictament actualitzada.

En definitiva, des de l\'Associació Catalana per al Control de l'Ansietat (ACCA) ens proposem omplir la manca existent en el camp del coneixement i la recerca entorn a l\'ansietat, així com orientar i assistir psicoterapèuticament les persones perjudicades pel trastorn. En aquests moments ACCA et pot prestar un ajut inestimable.
ACCA
c/calàbria, 241 4-6
tel.93-419.44.34