Constel·lacions familiars

Bert Hellinger


 
 

El fundador de la teràpia Constelaciones familiars és el terapeuta alemany Bert Hellinger, està considerada una teràpia molt eficaç per a reconèixer les disfuncions familiars, tant de la família d'origen, com en l'actual.

Les Constel·lacions familiars és una tècnica utilitzada en Teràpia sistèmica familiar,és utilitzada per alguns psicòlegs, psiquiatres, i psicoterapeutes. El seu objectiu seria curar les ferides psicològiques existents en les famílies entenent-les com un sistema en què tots els seus membres estarien relacionats.

Bert Hellinger va estudiar les formes inconscients en què cada individu estaria unit a la seva família, i com determinats comportaments i tendències psicològiques es repetirien cada generació.
Va crear un mètode o procediment per a restablir l'ordre natural del sistema familiar, curant així les "ferides" del mateix.

Segons la seva visió, la nostra història familiar afectaria profundament la nostra personalitat, el nostre comportament i les nostres relacions. Modelaria els nostres valors, actituds i creences sobre nosaltres mateixos, els altres i la nostra vida.

El mètode consisteix a treure a la llum el desordre i remodelar l'estructura familiar, de manera que s'estableixi un nou balanç, més natural, que porti a la curació.

Tot nen està connectat a una família i adopta certs rols en l'estructura familiar. Cada membre de la família, fins i tot aquells que estan absents per mort o separació, estan energèticament presents en el sistema familiar, afectant a la resta dels membres. Els nou vinguts al sistema familiar, i sense saber-ho, viuen la vida d'una altra persona.

A la teràpia, creant l'estructura o constel•lació de la família amb l'ajuda d'altres participants del grup, les relacions i les lleis que operen dins del sistema es fan visibles.

Mitjançant la reordenació de la constel.lació i utilitzant frases simples que reflecteixen les lleis intrínseques del sistema familiar, el terapeuta afavoreix el moviment interior dels membres de la família cap a una nova i sanadora imatge, més harmònica, tots els membres de la família senten un gran alleujament i l'amor ocult flueix de nou lliurement, la família es converteix en una gran font de força.

Les constel.lacions familiars ensenyen a reconèixer les dinàmiques ocultes en el sistema familiar, tal com amb qui s'està identificat, que està exclòs o qui vol deixar la família.

Marta Texidó