L'ús de Coaching

Amb adolescents


 
 

Una de les aplicacions més efectives de l'eina del coaching, consisteix en el treball amb adolescents d'edats compreses entre els catorze i els dinou anys. Aquest treball es pot desenvolupar, a semblança del d'adults, per al seu desenvolupament personal o "professional", en aquest cas en l'àmbit acadèmic.

En ambdós casos es treballa, sempre d'acord amb els pares, de cara al següent:

Reforçar o, si escau. treure a la llum la capacitat d'anàlisi d'alternatives i, per tant, de decisió, facilitant així l'educació en la vàlua pròpia i potenciant la seva autonomia, element indispensable per aconseguir l'èxit en els àmbits acadèmic, personal i professional.
Ajudar a desactivar falses creences adquirides que puguin estar dificultant el seu normal desenvolupament intelectual i / o social.
Potenciar les seves qualitats naturals i ajudar a minimitzar o combatre des del mateix les seves debilitats
Descobrir la seva vocació i facilitar la seva capacitat d'elecció del seu camí acadèmic, amb el consegüent valor afegit de compromís i implicació en el mateix, perquè naixerà d'ells i no d'altres.
En general elevar el seu nivell de consciència sobre si mateixos, del seu entorn proper i de la Societat, contribuint així a un desenvolupament integral i equilibrat de la seva personalitat que els faci interessar-se per ells i el que els envolta de forma natural, i faciliti la adaptació ràpida i no traumàtica a qualsevol circumstància.
El Coaching es constitueix així en un eficaç mitjà per, com en els adults, aconseguir que l'adolescent prengui "partit", s'involucri progressivament en el seu entorn i desenvolupi el seu esperit creatiu natural, emprenedor i d'aprenentatge. Els resultats són molt visibles i es manifesten de manera molt més ràpida, ja que l'autoconfiança, tan voluble en molts adolescents en aquest període de la seva vida, que proporciona el coneixement propi i la possibilitat de desmuntar creences limitadores i estereotips rebuts del seu entorn, s'uneix a la seva energia natural convertint-se en un còctel que pot amb la major part de les dificultats habituals que es presenten.