The Secret
David Castillo

Un projecte secret?

The Secret
Marta Texidó

Reiki

Cultura
Marta Texidó

Regálame una noche

Cultura
Herta Müller

El llenguatge

The Secret
Mario Alonso Puig

Recuerda

Cultura
Joan Millaret Valls

“Napoleón” de Ridley Scott

Cultura
Joe Dassin

Et si tu n 'existais pas

Cultura
Victoria Marsick

Tot Bé