Diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Diversitat afectiva, sexual i de gènere.

El final del binarisme?

La diversitat

És important entendre els diferents elements de què està configurat l’ésser humà (sexe biològic, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació o desig sexual), es tracta d’elements independents i que es poden combinar de mil maneres amb múltiples opcions de ser combinats sense condicionants, no tot és blanc i negre, tenim un arc de sant Martí de possibilitats, creant així l’essència de cada ésser humà. És necessari conèixer quins són els elements i com es poden combinar per a poder crear una comunitat tolerant en la qual cada persona es pugui expressar de la manera que vulgui i se senti còmoda.

Entenem per sexe biològic aquell donat pel naixement, i té relació amb els òrgans reproductius. De manera natural hem après que existeixen dos sexes: masculí (penis, testicles, cromosomes XY…) i femení (úter, ovaris, pits desenvolupats, cromosomes XX…), però de manera natural tenim un tercer sexe l’intersexual, és a dir, aquella persona amb combinació dels dos sexes, ja sigui de cromosomes o d’òrgans. Biològicament parlant, existeixen tres sexes i no dos.

Identitats de gènere

Abans de parlar de la identitat de gènere i de l’expressió de gènere és important saber què és el gènere. El gènere és la construcció social del sexe biològic, aquí és on entren els estereotips de gènere. És a dir, la construcció social del que correspon a cada gènere.

La identitat de gènere és el gènere en el qual cada persona es veu reflectida independentment del sexe biològic. Així ens podem trobar:

  • Persona CIS, persona que el sexe biològic coincideix amb la identitat de gènere.
  • Persona TRANS, persona que el sexe biològic no coincideix amb la identitat de gènere.
  • Persona no binària, la persona no se sent totalment identificada amb cap identitat de gènere binària.
  • Gènere fluid, persona que flueix entre el gènere masculí i el gènere femení.

L’expressió de gènere és com ens manifestem, com ens sentim a través del nostre comportament, la nostra vestimenta, la nostra manera de parlar… És la primera imatge que els altres perceben de nosaltres i, per tant, es converteix en la primera capa de discriminació. L’expressió de gènere no sempre està vinculada a la identitat de gènere, es pot ser de sexe femení, sentir-se dona i tenir comportaments tipificats com masculins (jugar a futbol, portar roba masculina, etc.).

https://www.fersalut.cat/

Laia Vargas-Núria López