El dimoni

El dimoni

La més gran victòria del Dimoni és fer creure que no existeix.

Baudelaire