El sentiment de culpa

El sentiment de culpa

Quan una persona realitza una acció que transgredeix una norma, apareix una senyal d'avís. Aquesta senyal la percebem com una sensació de dolor, inquietut, que és el que s'anomena: sentiment de culpa.

El sentiment de culpa, és en la seva essènica, necessari i útil donat que ajuda a corregir i ens evita problemes més grans. La funicó principal d'aquest component és a llarg termini, disminuir el patiment i no augmentar-lo.

ADONAR-NOS

Quan aprenem a escoltar i utilitzar la senyal adeqüadament, reestablim l'equilibri perdut i això redunda en benefici de tots.
En canvi, quan no aprenem a escoltar aquesta senyal, patim molt i no resolem res. Per tant per comprendre el problema de la culpa és important aprendre a distingir entre un bon i un mal aprofitament d'aquesta senyal

ALGUNES ORIENTACIONS PER ELIMINAR LA CULPA

- Tenir en compte el que s'està perdent per culpa de viure en el passat, intentar entrenar la consciència en l'aquí i ara.
- Fer front als problemes
- Buscar en l'interior la pròpia aprovació: sense esperar que els demés estiguin d'acord amb les nostres decisions personals.
- Anotar (quadern, agenda) les ocasions en les que t'has sentit culpable: quin va ser el motiu, quan ha passat i amb qui. D'aquesta manera podràs conèixer la teva zona de sensibilitat i analitzar-la bé.
- Reconsiderar el teu sistema de valors: distingir-los entre aquells que han sigut imposats i els que realment acceptes. Aprèn a viure segons el teu pròpi codi ètic, en conseqüència et sentiràs millor i no hauràs de fingir ni transgredir...
Raquel Casellas. Psicòloga