Poc

Poc

És bo forçar-se d’anar a poc a poc: a què treu cap tanta pressa?
Guillem Simó