Poder

Poder

Pots amb tot, però no amb tot a la vegada.