SEITAI: Observar la vida.

SEITAI: Observar la vida.

"SEITAI: Observar la vida, comprendre-la i recuperar la vitalitat" és un documental divulgatiu on s'exposa el SEITAI. El SEITAI és una activitat cultural i educativa per a la vida i la salut, exposada per Haruchika Noguchi (1912-1976) a mitjan el segle XX al Japó i complementada per Katsumi Mamine (1944-2020), alumne de Noguchi, a Barcelona (Espanya). Al documental s'exposen els fonaments del SEITAI, les senzilles pràctiques de Katsugen Undo i Yuki i els conceptes de CVP, Osei i TPE. Aquest documental és propietat de la Fundació SEITAI Barcelona.

https://www.seitaibarcelona.com/