Tel

Tel

M’he buscat el tel de l’ànima
i l’he trobat cosit de forats.
Cada forat, una absència.
Mare, podràs avui venir a buscar-me?

Donzelles de l'any 2000, 2013

Fotografia: Cinta Texidó

SÒNIA MOLL